PSİKİYATRİST

BİLİNÇALTI PROGRAMLAMA

Charles Tebbetts bilinçaltını ikna etmenin 5 metodu olduğundan bahsetmiştir. Alışkanlık kontrolü ve motivasyon için yararlı yaklaşımlardır. Bunlar bilinçaltına açılan 5 kapı niteliğindedir.

1-Tekrar etmek

 Tekrar, yavaş, zor ama yeteri kadar zaman verilirse ve güçlü bir bilinçaltı direnç yoksa işe yaramaktadır.

2-Otorite figürleri

Otorite pozisyonunda olan kişiler, aile bireyleri, öğretmenler, doktorlar, yöneticiler vs. bilinçaltımıza iz bırakırlar.

3-Kimlik arzusu veya özdeşleşme

Diğerleri ile özdeşleşme, akran, aile, koçlar vs. bilinçaltını girdi için açar. Her birimizin içinde  sevmek, ait olmak, kabul edilmek, tanınmak isteyen ve itilmekten korunmak isteyen bir çocuk vardır. Bazen, ihtiyacımız olan ilgiyi almak için, bu ilginin bedeli fazla olsa bile kabul edilmeyen şeyler yaparız.

 4-Gizli hipnoz

İnsanların hayatlarını değiştirmek için hipnozun kullanılmasının nedeni hipnozun bilinçaltını değiştirmeye yarıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Ama farkında olmadan yapılan kendi kendine hipnoz bilinçaltını etkileyebilir, örneğin TV karşısında kişi birden tabağındaki tüm yemeğini bitirdiğini fark edebilir.

 5-Duygu

Duygular derin ve uzun süren izlere yol açabilir. Heyecanlı bir kişi, amacını gerçekleştirmede birçok engeli aşmak zorunda kalabilir. Tehlikeli bir köpeğin saldırısına uğramış bir kişi hayatı boyunca mantıklı bulmasa bile köpek fobisini taşıyabilir.

ZİHNİN KURALLARI VARDIR

KURAL 1: Bütün duygular ve fikirler bir fiziksel reaksiyona neden olur.

Düşünceleriniz tüm vücut fonksiyonlarını etkileyebilir. Endişe düşünceleri midedeki değişimleri tetikler ve zamanla sizi ülsere doğru yönlendirir. Öfke düşünceleri adrenalin bezlerini uyarır ve kandaki adrenalini arttırır ve birçok bedensel değişime neden olur. Kaygı ve korku sizin nabız atışınızı etkiler.

Güçlü duygusal içeriği olan fikirler genellikle her zaman bilinçaltı düzeye ulaşırlar. Çünkü zihin duygusaldır. Bir kez kabul edildiğinde bu fikirler aynı beden reaksiyonlarına neden olur. Bunları ortadan kaldırmak veya değiştirmek için bilinçaltına ulaşmak ve bu reaksiyonlara neden olan düşünceyi değiştirmek gerekmektedir. Bu çoğu zaman bir hipnoterapist eşliğinde başlanıp kendi kendine hipnoz ve oto telkinle sürdürülmesi gereken süreçlerle gerçekleştirilebilir. Zihniniz sizi sağlıklı veya hasta tutar. Örneğin bir kişi çok rahatlıkla baş ağrısını bunu hayal ederek başlatabilir.

KURAL 2: Zihinde beklenen gerçekleşmeye meyillidir.

Beyin ve sinir sistemi sadece zihinsel hayallere tepki gösterir. Onun için bu hayalin dışardan alınmış veya kendi kendine oluşturulmuş olması önemli değildir. Zihinsel hayal plan olarak gelir ve bilinçaltı planı gerçekleştirmek için her yolu kullanır. Endişe, istemediğimiz bir şeyin resminin bir yansımasıdır. Ama bilinçaltı bu resmin gerçekleşmesi için çabalar. Bilinçaltı zihinde hangi hayali görürse onu gerçekleştirme eğilimine girer.

”Korktuğum şeyler başıma geldi.” Bazları sürekli şikayet eder. Bunların bilinçaltları kötü beklentilere odaklanmıştır.

Bazı insanlar vardır ki hayat onlara bir neden olmadığı halde istemeden vermiş gibi görünür. Biz de onlara şanslı deriz. Şans olumlu zihinsel beklentidir. Başarının hak edildiğine ilişkin kuvvetli bir inanç. Biz kendimizi ne şekilde düşünüyorsak o şekle bürünürüz.

Fiziksel sağlık zihinsel beklentiye dayanır. Bir kişi hasta, felçli, sakat, çaresiz olarak kalmayı beklerse, bu beklenen durum gerçekleşir. Self hipnoz bu durumları ortadan kaldırmak içindir. Mutsuzluğu, olumsuz tavırları ortadan kaldırmada işe yarar. Umut dolu olumlu, sağlıklı, güçlü olmaya ilişkin bir beklenti oluşturabilir. Bu aynı zamanda beklenti kuramı olarak da bilinir.

 KURAL 3:Hayal bilgiden daha güçlüdür.

Hipnozu kullanırken çok önemli bir kural vardır.”Sebep kolaylıkla hayal yolu ile etkisiz hale getirilir.” Bu yüzden bazı insanlar mantıksızca davranabiliyorlar. Kıskançlık cinayetleri çoğu zaman aşırı hayal nedeni ile gerçekleşir.

Birçoğumuz kumarda her şeyini kaybeden insanlara göre kendimizi üstün görürüz. Bu insanlarda hayalin sebebin üstesinden geldiği çok belirgindir. Ama kendimizin batıl inançlarına, önyargımıza gözümüzü kapatırız. Şiddetli bir duyguya eşlik eden öfke, nefret, aşk veya politik/dini inanç genellikle nedenlerle değiştirilemez.

Hipnozu kullanarak bilinçaltında hayalleri şekillendiririz. Bu duygusal zihindir ve istenirse eski fikirleri silebilir, değiştirebilir veya iyileştirebilir. Bu aynı zamanda çatışma kanunu olarak bilinir. Hayal ve mantık çatışma yaşıyorsa hayal her zaman kazanır.

İnsanlara bunu anlatmanın bir yolu ona şunu sormaktır: “1 metre genişliğinde ve 10 metre uzunluğunda bir tahta 1 metrelik bir yüksekliğe konsa ve biri size kalas boyunca yürümeniz için 10 bin dolar verse, rüzgarsız bir günde kaçınız bunu kabul edersiniz? Şimdi bu tahtayı Sabancı gökdelenlerinin arasına koyun ve güveninize bakın? İnsanların başarıya ulaşmaları için tam başarıyı hayal edebilmeleri önemlidir. Zihnimiz devamlı hayal ettiğimize tepki verdiğinden bu önemlidir.

 KURAL 4: Çelişkili fikirler bir arada tutulamazlar.

Birden fazla fikrin bir arada bulunmayacağı anlamına gelmez. Birçok kişi zıt fikirleri aynı anda bir arada tutar. Bir kişi dürüstlüğüne inanır ama çocuklarına dürüst olamaz.  Aynı zamanda işinde birtakım dürüst olmayan işlerin içine girebilir. Kendini “tüm rakiplerim bu şekilde davranıyor, bu kabul edilebilir bir davranış” şekilde avutmaya çalışır. Ama yine de çatışmadan kaçamaz ve bu sinir sistemine etki eder. Çelişkili fikirlerinin bir arada bulunması fiziksel olarak rahatsızlık yaratır.

 KURAL 5: Bir kez bilinçaltı tarafından bir fikir kabul edildiğinde bir başkası gelene kadar kalmaya devam eder.

Buna eş bir diğer kural ise; bir fikir ne kadar uzun süre kalırsa yeni düşünce ile değiştirmek o kadar zor olur. Bir defa bir fikir kabul edildiğinde kalmak ister. Ne kadar uzun kalırsa o kadar sabit düşünce olur. Alışkanlıklar da bu şekilde şekillenmektedir.

Düşünce alışkanlıklarımız olduğu kadar davranış alışkanlıklarımız da vardır ama düşünce veya fikir her şeyden önce gelir. Davranışları değiştirmek istiyorsak önce düşünceleri değiştirmek gerekmektedir. Bazı gerçeklikleri kabul ediyoruz. Örneğin güneş doğudan doğar batıdan batar. Bu durum hava bulutlu olsa bile geçerlidir biliriz. Ama doğru olmadığı halde zihnimize takılmış birçok fikrimiz vardır. Bazıları bir bardak alkol içtiklerinde sinirlerinin yatıştığına inanır. Doğru olmadığı halde fikir ortadadır ve bu düşünceye saplanmıştır. Doğru olanla değiştirilmek istendiğinde karşı konulacaktır. Kalıplaşmış fikirleri değiştirmeli veya kullanmalıyız. Fikirler ne kadar kalıplaşmış olursa olsun veya ne kadar uzun kalmış olursa olsun hipnoz veya oto-telkinle değiştirilebilir.

 KURAL 6: Duygusal nedenlere bağlı semptomlar eğer uzun süre kalırsa organik değişiklikler yaratacaktır.

Birçok doktor rahatsızlıkların çoğunun fonksiyonel olduğunun farkındadır. Bilinçaltındaki olumsuz fikirler sinir sisteminde dengesizlik yaratır. Bu dengesizlik organların işlevini etkiler. Bazı rahatsızlıklar mikroplardan, parazitlerden, virüslerden kaynaklanabilir. Ama aynı dozda aynı etkide virüsün herkeste aynı düzeyde rahatsızlık yapmadığı da bilinir. Bir grip salgınında bile virüse yakalananların ancak az bir oranında hastalık ortaya çıkar. Burada bile bilinçaltı güçlerin etkisi önemlidir. Ama biz bir bedenin içerisinde birer zihiniz. Dolayısıyla, eğer hastalıktan korkmaya devam edersek “midendeki ağrı” veya “ gerginlik baş ağrıları” ile konuşmaya başlarsak ve zamanla da organik değişiklikler oluşmaya başlar.

 KURAL 7: Bir telkin olumlu etki ederse sonraki telkinlerin etki gücü artar.

Bir telkin bilinçaltı tarafından kabul edildiğinde buna ek bir telkinin kabul edilmesi ve uygulanması daha kolay olacaktır. Birleşik telkin kuralıdır.

 KURAL 8: Bilinç ne kadar az güç harcarsa bilinçaltı o kadar az tepki gösterir.

Bu iradenin ne kadar güçsüz olduğunu göstermektedir. Eğer uyku problemi çekiyorsanız, kendinizi ne kadar uyumaya zorlarsanız o kadar uyanık kalırsınız. Bilinçaltı ile uğraşırken esas kural yavaş ve sakin olmaktır. Olumlu bir zihinsel beklenti oluşturmak için biraz çabalamanız gerekmektedir. Bilinçaltınıza olan güveniniz yükseldikçe işlerin gerçekleşmesi için çabalamaktansa olmasına izin vermeye başlayacaksınız.

 

Psikiyatrist & Psikoterapist

Uzm. Dr. Sevilay Zorlu

Hipnoterapist

Psikanalitik Regresyon Terapileri

HYT (Hipnomedidatif Yeniden İşleme )

İBT (İçsel Bilge Terapisi)

Cinsel Terapist

Kognitif (Bilişsel) Davranışcı Terapist

Çift Terapisti

Aile Danışmanı

Sanat Terapisti

Fonksiyonel Bütüncül (Holistik) Tıp

Rezonans terapisi

İletişim: 02423169899

sevilayzorlu.com

www.antalyaterapipsikiyatri.com

www.antalyacinselterapi.com

https://neorezonansantalya.com/

Facebook: https://PsikiyatristSevilayZORLU

Twitter: https://mobile.twitter.com/DrSevilayZorlu

İnstagram: https://www.instagram.com/psikiyatrist_sevilay_zorlu/

YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=sevilay+zorlu

https://www.instagram.com/neorezonans_biorezonans/...

TikTok: https://www.tiktok.com/@psikiyatristsevilayzorlu?_t=8UeuLaJSGiA&_r=1

 

Yayın Tarihi
14.09.2023
Bu makale 261 kişi tarafından okunmuştur.
Bu Haber İçin Yorum Yapın
NOT: E-Mail adresiniz web sitemiz üzerinde yayınlanmayacaktır.
CAPTCHA Image
Bu makaleye ilk yorumu yazan siz olun.

Yazara Ait Diğer Makaleler

Çerez Kullanımı

Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.

Daha Fazla

Arama Yap!