Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Antalya Tabip Odasında Prof. Dr. Kahraman Başkan oldu

Dinle
Antalya Tabip Odasında Prof. Dr. Kahraman Başkan oldu

17 Nisan 2022 tarihinde yapılan seçimler sonrası görev dağılımı yapan Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri düzenledikleri ilk basın toplantısında “Tıbbiyeliler umutlarını hiçbir zaman kaybetmez ve karanlığa teslim olmazlar” mesajı verdiler. Görev bölümü sonucu Dr. Tsha Kahraman Antalya Tabip Odasının yeni başkanı seçildi

Tabip Odası salonunda düzenlenen toplantıda açıklamayı okuyan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, hekimlik mesleğinin onuruna yakışır biçimde bir genel kurul gerçekleştirdiklerini belirterek aday olan, oy kullanan seçime katılan hekimlere teşekkür etti.  

Türkiye’de yaşayan %1 mutlu azınlık dışındaki her yurttaş gibi hekimlerin de yarın ne olacağını bilemez durumda olduklarını söyleyen Prof. Dr. Karaman “Gelecek belirsizleştiriliyor, umutsuzluk arttırılıyor, tam bir çaresizlik ve teslimiyet hâkim kılınmak isteniyor. Bütün mesele; bu karanlığa teslim olmamak ve umudu koruyabilmektir.  Tıbbiyeliler umutlarını hiçbir zaman kaybetmez ve karanlığa teslim olmazlar” dedi.

Ortak akıl, dayanışma ve birliktelik

Hekim haklarını, hekimlik değerlerini her koşulda savunacaklarının ve sağlık sisteminde yaşanan olumsuzluklara karşı mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Prof. Dr. Karaman “Mesleki değerlerimiz çevresinde bağımsız, bilimsel, çok sesli, demokratik, çözüm üreten, birleştiren, meslektaşlarıyla barışık, yenilikçi, güler yüzlü, Antalya Tabip Odasını tüm meslektaşlarımızla yürütmeye kararlıyız. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, bağımsızlığın, cumhuriyetin, laikliğin, barışın, adaletin yani insandan yana olan her fikrin ve fiilin içinde olacağız. Tüm bunları meslektaşlarımızın ortak aklı, dayanışması ve birlikteliği ile gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Geçmişin ayak izlerinden

Dünyanın, ülkemizin, insanımızın ve meslektaşlarımızın içinde bulunduğu bugünkü koşullarda, bir meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü, büyüklüğü ve bunlara karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şimdi, hepimize düşen görev; emeğimize, mesleğimize, ülkemize, sağlık hakkına, sahip çıkmak ve Antalya Tabip Odası’nı geçmişimizin ayak izlerinden geleceğe doğru taşımaktır.

 

Tıbbiyeliler karanlığa teslim olmaz

Antalya Tabip Odası olağan seçimli genel kurulu 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. Hekimlik mesleğinin onuruna yakışır biçimde gerçekleştirdiğimiz seçimli genel kurulumuzda aday olan, oy kullanan, kurullarını ve delegelerini belirleyen tüm meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Yönetim Kurulumuz mazbatasını alarak yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir;

Dr. Taha Karaman-Başkan

Dr. Metehan Akbulut-Genel Sekreter

Dr. İbrahim Çelik-Muhasip

Dr. Çiler Akın Akdeniz -Veznedar

Dr. Mustafa Cumhur İzgi-Üye

Dr. Tülün Temizkan- Üye

Dr. Figen Yıldırım- Üye