GAP

STK ve GAP 

Sivil toplum, bir devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, devletten bağımsız (özerk), gönüllülük esasına dayanan örgütlü bir topluluktur. 
Sivil toplum kavramı üzerinde bu zamana dek birçok tanımlamalar yapılmış olsa da tam manasıyla birliktelik sağlanamamıştır.Ancak yapılan farklı tanımlamalar sivil toplum kavramına zenginlik katmış ve farklı bakış açıları getirmemize yardımcı olmuştur. Şu halde en basit tanımıyla sivil toplum, devletten ayrı ve bağımsız bir yapısı olan, gönüllülük esasına göre hareket eden ve toplum menfaatleri doğrultusunda çalışan kuruluşlar olarak ifade edilebilir.  Sivil toplum kuruluşu, belirli bir amacı gerçekleştirmek, desteklemek veya daha ileri bir seviyeye taşımak amaçlı kuruluştur. Sosyal refahı iyileştirmeyi hedefleyen, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Devletin resmi kurumlarından bağımsız olarak çalışan, sosyal, kültürel, çevresel ve benzeri amaçları kapsamında, halkın bir araya gelerek gönüllülük esasıyla çalıştıkları, “Birlikten Güç Doğar” ilkesiyle kurulan ve hayatlarına bu ilkeyle devam eden yasal olarak devlet tarafından kaydedilen ve denetlenen topluluklardır.
  Sivil toplumun güdük kaldığı ülkelerde,devlet görevlilerinin elinde bulunan kamusal güç ve özel sermayenin elindeki para gücü birleşerek toplum yararına olmayan kararları engelleyen,en azından dengede tutan bir güç daha vardır.
“Duygusal Güç.”

Demokratik ülkelerde sivil toplumun önemsemesinin ve dikkate alınmasının altında bu muhteşem güç yatar.
Bu nedenlerle:Gücümüz Antalya Platformunu kurduk.
Mevcut STK ve siyasi partilerin  birbirlerinin kopyası olduğunu ,yeni proje ve eylemler üretemediklerini , halkın gözünde güvenirliliklerini yitirdiklerini gören bir avuç gönüllü ile farklı bir sivil toplum kuruluşu kuralım diyerek yola çıktık. Siyasetin ve siyasetçilerin liyakatten  uzaklaştığını ,sivil toplum örgütlerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için siyasetin arka bahçeleri olmak zorunda olduklarını gördük. Mevcut yanlışlıklara tepki koyan arkadaşlarımız,tamamen bağımsız bir oluşum yapalım dediler.Bu oluşumu yaparken tabii ki,ilk olarak ilkelerimizi ortaya koyduk. Manifestomuzu yayınladık.
Gücümüz Antalya Platformu,Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin niteliklerine,Türk Milletinin Vatanına ,diline ,kimliğine,Bayrağına,ve Cumhuriyetin kuruluş felsefesine gönülden bağlı bireylerin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir gönüllülük hareketidir.
Cumhuriyetle ,Bayrakla ,dil ile,Atatürk ve Türklükle sorunu olmayan herkes üye olabilir.
Sivil toplum örgütleri Batı ülkelerinde Siyasilere karşı çok güçlü bir güçtür. Karar mekanizmalarında kuvvetli etkileri vardır. Siyaset ve STK’lar Ülke çıkarları için beraber çalışmalıdır.STK’lara katılımın yüksek olduğu ülkelerde demokrasinin güçlenmesi ve yerleşik hale gelmesi, STK’lara katılımın düşük olduğu ülkelere göre daha etkindir..Türkiye ise STK’lara üyeliğin düşük olduğu bir ülkedir. Bunun önüne geçebilmek için toplum yararına faaliyetler yanında Ülke nin geleceğini planlama ,strateji üretebilme  yetisi masaya konulmalıdır. Üretici fikirleri olan Sivil toplum kuruluşları toplumdada kabul görecektir. Son zamanlardaki gelişmelere paralel olarak demokrasinin pekişmesi için sivil toplumun oluşturulması gereklidir. Aynı zamanda demokrasinin güçlenmesi, sivil topluma ve sivil toplum devlet ilişkisine önemli etkide bulunmaktadır. Sivil toplum ve onun örgütlenmiş yapısı olan sivil toplum kuruluşları bir ülkede demokrasiye yaptıkları katkının yanında sosyal alanda da önemli işlevler görmektedir. Sivil toplum kuruluşları, devletin yeterince nüfuz edemediği alanlarda faaliyet göstererek aynı zamanda devlet faaliyetlerinin etkinliğine de katkı sağlamaktadırlar. Gelirden veya sosyal güvenceden yoksun kişilerin gıda, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını gidererek sosyal hayatın düzenlenmesinde olumlu katkılar sunmaktadırlar. Sivil toplum kuruluşları bazen de, toplumun yararına görmedikleri konularda karar alıcıları etkileyerek farklı kararlar almalarına veya kararlarını gözden geçirmeye sevk etmektedirler. Bu yolla siyasal ve dolayısıyla sosyal hayata, ayrı bir güç unsuru olarak katkı sağlamaktadırlar. 
Gücümüz Antalya Platformu  Demokratik sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek,önce Antalyamızın tarihi,kültürel,sosyal,ekonomik ve geleneklerini yaşatmak,çalıştaylarla diri tutmak,nesiller boyu aktarmak gayemiz olacaktır.
Antalya da yaşayan ve misafir bulunan yaşlılarımıza barınma ,sağlık konularında dokunmak,sosyal sorumluluk projelerimizle gençlerimize yurt,eğitim,ve iletişim konularinda yardımcı hedeflerimiz arasındadır.
Kadınlarımıza yönelik mesleki kurs ve ekonomik adaptasyon eğitimleri verilecektir.
Yardıma ihtiyacı  olan vatandaşlarımıza maddi,lojistik,gıda yardımı ile dokunulacaktır.
En önemlisi Platformumuz AR-GE sinde bulunan Bilim adamları,Akademisyenler,emekli  subay ve emniyet müdürleri,Bilişim uzmanları ile Antalyamızın  sorunlarına karşı proje ,strateji geliştiren,çözüm üreten konumunda olmayı hedeflemektedir. Ülke genelinde ve Antalya sınırları içerisinde konferans ,panel,seminer çalışmalarımız vardır.
Hali hazırda 12 il ve 14 ilçede temsilciliklerimiz bulunmaktadır.
Bundan böyle,GAP ailesi olarak bu köşeden,toplumsal sorunların çözümüne sunduğumuz katkılar,yerel ve merkezi yönetimlere ürettiğimiz fikir ve projeleri sizlerlede paylaşacağız.

Yayın Tarihi
11.07.2022
Bu makale 284 kişi tarafından okunmuştur.
Bu Haber İçin Yorum Yapın
NOT: E-Mail adresiniz web sitemiz üzerinde yayınlanmayacaktır.
CAPTCHA Image
Bu makaleye ilk yorumu yazan siz olun.

Çerez Kullanımı

Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.

Daha Fazla

Arama Yap!