YARINA YOLCULUK

Rekreasyon Üzerine-02

Bir önceki yazımda Rekreasyonun ne olduğu, rekreasyon çeşitlerinin neler olduğundan söz etmiştim. Hatta rekreasyonu “güzel yaşamanın, insana yakışır yaşamanın, sağlıklı, mutlu yaşamanın en kestirme yoludur” diye de özetlemiştim. 

Genel olarak rekreasyon çeşitlerini şu başlıklarda görürüz; Kapalı Alan Rekreasyonu (Indoor Recreation), Açık Alan Rekreasyonu (Outdoor Recreation), Kırsal Rekreasyon, Park Rekreasyonu, Kentsel Rekreasyon, Kampüs Rekreasyonu, İşyeri Rekreasyonu, Askeri Rekreasyonu, Terapötik Rekreasyon ve Hastane Rekreasyonu. Bir sonraki yazımda bunlar hakkında detaylı anlatımlarda bulunacağım.

Bireyler rekreasyon faaliyetlerine katılarak çok çeşitli faydalar elde ederler. Bu ister dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü olsun, isterse sahilde yapılan koşu, isterse yaylalarda yapılan kamplar, fitnes merkezlerinde yapılan pilates, zumba gibi aktiviteler olsun. Bir koroya katılarak da bu faydaların birçoğunu elde edebilirsiniz.

Elbette her aktivitenin kazanımı farklıdır. Ama birçok aktivite aşağıda sıralanacak faydaları size sağlayacaktır.

 • Bireyin birçok beceri ve yeteneğinin gelişmesini sağlar.
 • Bireyi mutlu eder.
 • Ekonomik hareketi geliştirir.  
 • Sportif etkinlikler ve açık alanda serbest hareket imkânı insanın bedensel sağlığını olumlu yönde geliştirir. Bireyin bedensel ve ruhsal hayatına yaptığı olumlu katkılar sonucu insan birçok sakatlığa ve hastalığa karşı daha dirençli hale gelir.
 • Ruhsal sağlık açısından sorunlar teşkil edebilecek, çevre ve iş değişimi, özel hayatta yaşanan problemler sonucu ortaya çıkan ruhsal gerginlikleri giderir. İç huzuru sağlar.
 • İyi düzenlenmiş rekreatif hayat bireyin kişisel özelliklerini geliştirme konusunda destek olur.
 • Bireyin her türlü bağımlılık ve suça yönelimini azaltır.
 • Bireyin ve toplumun Yaşam Kalitesini ve Yaşam Doyumunu yükseltir.

· Entelektüel hayatı geliştirir.

· Rekreasyon yolu ile yeni fikirlerin teşvik edilmesi sağlanır; rekreasyon bir kimsenin gerçek varlığını bulmasına, hayat görüşünün genişlemesine, hayatın temel amacı üzerinde fikirlerinin aydınlığa kavuşmasına katkıda bulunur.

· Eğitime yardım eder.

· Oyunlar ve geziler aracılığıyla insanların tecrübe kazanması, yeni şeyler öğrenmesi mümkün olur.

· Güzel sanatlarla ilgili rekreatif etkinlikler, sportif ve kültürel etkinlikler aynı zamanda öğretici, düşündürücü ve geliştirici yönleri ile de önem taşırlar.

· Rekreatif etkinlikler bireyi zaman tasarrufuna teşvik eder, iş yaşamında, toplumsal yaşamda verimliliğini arttırır.

 • Toplumsal hayatı düzenler.
 • Rekreatif etkinlikler ile kişilerin ve gurupların bir araya gelmesi sosyal ve toplumsal ilişkileri geliştirir, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar.
 • Serbest hareket ve düşünce imkânı, dayanışma ve yardımlaşma ile demokratik bir toplum yaratır.
 • Çok yönlü bir rekreatif etkinlik diyebileceğimiz turizm yoluyla çeşitli ülke insanlarının birbirini tanıması ve anlaması mümkün olur.
 • Uluslararası ilişkileri geliştirir, ülkeler arasında yakınlaşma ve dünya barışı için elverişli bir zemin hazırlar.
 • Fiziksel, Duygusal, Sosyal, Zihinsel, Manevi ve Spiritüel Sağlığı geliştirir.
 • Bireyin Liderlik Yeteneğinin gelişmesini sağlar.

 

Özetle rekreasyon çok boyutlu kazanımları olan bir yaşamı tercih etmektir. Ya her zamanki gibi yaşayıp eksik bir döngüde hayatı sürdüreceğiz ya da yaşamı değiştirip, daha iyiyi arayan yani aktif katılımlı rekreasyonel aktivitelerin tercih edildiği bir yaşamı tercih edeceğiz.

Daha iyiyi arayanların yolculuğunun adıdır rekreasyon.

Yayın Tarihi
28.05.2022

Yazara Ait Diğer Makaleler

Çerez Kullanımı

Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.

Daha Fazla

Arama Yap!