Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

"Osmanlı Torunuyum" Diyenler-1

İster boyalı basından ister renkli camdan olsun sürekli aynı kıl suratlıların kasap çırağı gibi yan yana dizilip tırnak muayenesinden geçer gibi görüntü verdiklerini görürsünüz. Bu çok muhteremlerin sürekli tekrarladıkları "Osmanlı torunlarıyız" gibi bir ata-dede, soy-sop övünmeleri vardır, onları okursunuz ya da duyarsınız.

Neymiş o?

"Osmanlının torunlarıymış!.."

Bu söylemler üzerine bir tartışma başladı: "Kim, kimin torunu?"

***

Şu torun-torba, ecdat-mecdat, ata-dede, soy-sop konusuna bir bakalım.

Bilen bilir, bilmeyen Osmanlı torunları olduğunu söyleyenler de öğrenir.

Osmanlılık demek ne demektir? Önce bunu netleştirelim.

Bir aileye ait olan "hanedanlığın" egemenliğindeki imparatorluğun sınırları içinde kalan herkes "Osmanlı" olarak bilinir.

Her milliyetten her dinden her dilden olan insanlar "Osmanlı" demektir. Çünkü Osmanlı Devleti çok milliyetli, çok dinli, çok dilli bir yapıya sahipti.

***

Şimdi detaylandıralım, yalnız ön şartımız var; aklımızı kullanarak, hislerden ve yalancı politikacılardan, lafazanların ifadelerinden uzak durarak düşünelim.

Tarihi bir olayın özetini aktarmaya çalışalım: Sultan II. Osman (Genç Osman) devşirme yeniçeriler tarafından yakalanıp "Orta Camii" avlusuna getirdiler, çırılçıplak soydular, at arabasına bindirip Yedikule zindanlarına götürdüler. Burada "tecavüz" de dâhil her türlü insanlık dışı işlem yaptıktan sonra boynuna ip takarak boğdular.

 Genç Osman'ı Yedikule zindanlarında boğanlar "Osmanlıydı."

Peki, Sultan II. Osman'ın suçu neydi?

Diğer ünlü ismiyle  “Genç Osman" ne yapmak istemişti?

Onu hiç tanıdınız mı, okudunuz mu?

Mesela aranızda "Biz Genç Osman'ın torunlarıyız" diyeniniz var mı?

Sanmam çünkü onun torunu olamazsınız. Adını da herhangi bir tesise, yapıya, caddeye, okula vermezsiniz.

Çünkü o Türk milliyetçisiydi.

Avrupalıların 168 yıl sonra, Fransız İhtilalı ile görebildikleri toplumsal değer olan "millet olma" gerçeğini, Genç Osman 1621 yılında, dünya gündemine taşımak istiyordu.

O, “Türk aydınlanmasını sağlamak istiyordu. Eğer başarsaydı Osmanlı Devleti, çağının ilerisinde bir zihniyetin temsilcisi olabilirdi.”

Biz Osmanlı torunlarıyız dediniz. Genç Osman'ın ırzına geçenler de Osmanlıydı.

Peki, sizler neden "Genç Osman'ın ırzına geçip boğanlar bizim atalarımızdır" demiyorsunuz?

***

Peki, ne yapmak istiyordu Genç Osman?

*Devşirme yeniçeri ocağını kaldırıp yerine Anadolu evladı Türk gençlerini koymak.

*Devlete nüfuz etmiş "dönme" ve "devşirmeleri" devletten temizlemek.

*Fitne ve entrika kaynağı olan, cariyeye diye getirilen yabancı kökenli kadınlarla doldurulmuş "haremi" ortadan kaldırmak, saraya Türk kökenli kadınlardan başka kadın sokmamak.

*Devletin başkentini Anadolu'ya taşımak...

*Din adamlarını sadece kendi alanlarıyla meşgul olma mecburiyetini sağlamak, devlet idaresiyle ilgili hiç bir şekilde fikir beyan etmemek.

*Saray geleneklerini, kıyafetlerini, eskiyen kanunlarını tamamen değiştirmek...

Evet, özet olarak bunları yapmak istiyordu Genç Osman...

Genç Osman'ın bu düşünceleri devşirme yeniçeriler tarafından öğrenilince o genç padişaha insanlık dışı işlemleri reva gördüler.

***

Genç Osman'ın 1621’de yapmak isteyip de yapamadıklarını daha doğrusu yapmasına izin verilmeyenlerin tamamını Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 300 yıl sonra gerçekleştirdi. Bunun farkında olan sünger beyinli, kıl suratlılar Atatürk düşmanlığı yapmanın temelinde işte bu yenilik hareketi vardır.

Atatürk, bir bakıma, bu yaptıklarıyla Genç Osman'ın da intikamını alıyordu.

Şimdi düşünelim; o gün Genç Osman'a kimler şerefsizce saldırıp kötülükler yaptıysa alçaklıklarına yakışırcasına o genç insanın canını aldılarsa bugün de Gazi Paşa'ma aynı şerefsizlikle, haysiyetsizlikle saldırıyorlar. Bunu yapanlar, Genç Osman'ın ırzına geçip boğan köksüz, onursuzların torunları olabilir ancak.

Net bir soru: "Osmanlı torunuyuz" diyenler, evet sizler, Genç Osman'ın ırzına geçenleri mi atalarınız olarak kabul ediyorsunuz?

Öyleyse onların torunu olmanızdan hiç bir mahsur yoktur! Yok, eğer hayır "biz onların torunları değiliz" diyorsanız o zaman şu Osmanlı torunu olma söyleminden vazgeçin.

Yoksa yaptığınız bu ihanetle övünmeye devam mı edeceksiniz?

***

Mademki Osmanlı sizin soyunuz, ata-dedeniz, Osmanlı torunusunuz, şunu da biliyor olmalısınız; "Osmanlının" içinde  "kavmi sadık"  denilen Ermeniler, "kavmi necip" (hiç de öyle değiller, kirli ve hain kavim) denilen Araplar, Rumlar da vardı. Onlar da "Osmanlıydı." Şimdilerde Rumlar da Ermeniler de Araplar da "Biz Osmanlının torunlarıyız" diyorlar. O takdirde sizin atalarınız Rum da olabilir, Ermeni de olabilir, Arap da olabilir. Mantık ve aklı rehber alırsanız böyle sonuç çıkar.

Peki, neden "Ben Ermeni, Arap, Rum torunuyum" demiyorsunuz?

Türk'üm diyemediğinize göre bu saydıklarımdan birilerinin torunusunuz demektir.

Yanlış mı?

Türk olmadığınıza göre, Araplığı da, Ermeniliği de, Rumluğu da, Çingeneliği de kapsayan Osmanlının bu reayalarından birine mensupsunuz demektir.

Var mı bundan sosyal bir yanlışlık?

Neden açıkça demiyorsunuz?

Neden sadece "Osmanlı torunuyum" dersiniz?

İyi de Genç Osman'a tecavüz edip boğan yeniçerilerin torunları da "Ben Osmanlıyım, atam Osmanlı" diyor, tıpkı siz kıl suratlılar gibi...

Karar vermelisiniz, karar! Siz kimlerin torunusunuz?.

MAKALE Yorumları

PROF. DR. RAMAZAN DEMİR
BİLİMSEL DÜŞÜNCE
mail_outline : rdemir@akdeniz.edu.tr
Dinle

Yayın Tarihi

26.03.2021

Okunma Sayısı

3390

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler